Đóng
127124401_10225081395449159_4787933316676616197_n

TIN VUI TỪ QUẢNG NAM
Sáng này Quỹ #gieonhagatnha trao 2 căn nhà cho hộ gia đình : Lê Thị Cập và Nguyễn Thanh Hoa tại Huyện Đại Lộc Quảng Nam.
Đây là căn nhà thứ 14 và 15 trong năm 2020. Còn 5 căn nhà nữa trao tiếp đợt sau.
127124401_10225081395449159_4787933316676616197_n 127557189_10225081399089250_7999648668909383707_n
Trân trọng,
Ngô Trần Vũ
Quản lý Quỹ
Gieo Nhà Gặt Nhà
Tin tức liên quan