Đóng
z2429992632454_2a8fafe3839cddd03b4b60dd979a9ca6

TIN VUI: QUỸ GIEO NHÀ ĐÃ TRAO HỖ TRỢ CHO 7 HỘ NGHÈO TẠI QUẢNG NAM VÀO NGÀY 25-10-2020.

Danh sách gồm có:
1. Gia đình Nguyễn Thanh Thuận
Phú Phong, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
2. Trinh thị Hiệp
xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
3. Trịnh Tống
xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
4. Võ Dũng
xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
5. Lê Khoa
xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
6. Võ Văn Thanh
xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
7. Trần Văn Thành
xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

 

z2429992632454_2a8fafe3839cddd03b4b60dd979a9ca6

z2429992626236_59aa9baddeed41b891b0d50fc694482f

Trân trọng thông tin,

Ngô Trần Vũ
Quản lý Quỹ Gieo nhà gặt nhà

Tin tức liên quan