Đóng
57418973_10219495824933387_6201985904169451520_o

quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Lương Văn Bình – Xã Đại Sơn- Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

57418973_10219495824933387_6201985904169451520_o 57534148_10219495824653380_1198270728550481920_o 58373774_10219495825893411_8560042727721402368_o 58374165_10219495826813434_5166294810352418816_o 57403858_10219495825173393_3622798948466425856_o 46756979_10218379769992711_745927732168228864_o