Đóng
85257324_10223434844806422_2972952765740875776_o

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2020 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Nguyễn Bốn  – Xã Đại Hồng85257324_10223434844806422_2972952765740875776_o 99436573_10223434844566416_2280372358499794944_o 100367196_10223434845446438_6781543568411459584_o 104998949_10223717829600865_6827895472635029926_o 105705781_10223717828520838_552774540702748807_o – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan