Đóng
70464352_10220795129215182_1965925854160617472_n

quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Nguyễn Hữu Khiêm- Xã Đại Cườn70464352_10220795129215182_1965925854160617472_n 70792542_10220795128615167_3988652874149134336_n 71498257_10220795129095179_3001731846942752768_o 83716942_10222116511848922_2834928515600613376_o 83927594_10222116515449012_4141892685885603840_o 83928576_10222116513928974_6756643319419240448_og – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan