Dự án xây 10 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam

DỰ ÁN: XÂY 10 CĂN NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN ĐẠI LỘC, VÙNG B, TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN: 10/2017-10/2018 MỤC TIÊU: 300TR HÌNH ẢNH...

07/11/2017 Quản Trị