Đóng
24232460_10215317574799745_6869056461279919573_n

Hộ Nguyễn Văn Ba – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam
Duyệt chi 30tr hỗ trợ xây sửa nhà cho người già neo đơn thương tật.
Xây xong trước tết âm lịch.

24232460_10215317574799745_6869056461279919573_n

24296557_10215317574639741_7063167437115234168_n 24296661_10215317691322658_2643041946753853800_n 24296741_10215317577959824_6440007325241071346_n 24296827_10215317574479737_2767899768269425902_n

Tin tức liên quan