Đóng
23376251_10215149837566419_6693388473892866316_n

DỰ ÁN: QUYÊN GÓP HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO SAU BÃO

ĐỊA ĐIỂM: VÙNG B, HUYỆN ĐẠI LỘC, QUẢNG NAM

THỜI GIAN: 11/2017

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG: 72 TR.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP:

Gia đình Ngô Trần Vũ: 10tr
Factory Outlet: 10tr
Bạn giấu tên: 2tr
Nhóm bạn: 1,2tr
Bạn Huế: 3tr
Chính SG: 1tr
Chị Kim Xuan Le 1 triệu
Thu Hằng 1 trieu
Quỳnh Giao 500.000đ
2 Học sinh ( Nguyễn Nữ Hanh Nguyen và Nguyễn Đình Quý Lộc ) 500.000 đ
Anh Nguyễn Chi Sơn : 5tr
Anh Vũ + Anh Khiêm: 5tr
Bạn giấu tên: 1 tr
Đấu giá tranh:
Bạn Trịnh Minh Đức : 15tr
Anh Nguyễn Danh Thắng: 4tr
ANh Tuấn SG: 3tr
Bạn Trí: thêm 500k
Bạn Thúy : 100 USD (2,3tr)
Bạn Hà Nội: 2tr
Hai con Tuan Hua: 1tr
Khánh guitar: 3tr

HÌNH ẢNH THỰC HIỆN:

23319330_10215142898912957_4071139736323236486_n 23319421_10215142238496447_7391024447584955007_n 23376251_10215149837566419_6693388473892866316_n 23319136_10215142171494772_5053412298943454845_n 23319204_10215141335153864_5921303856051352269_n 23319073_10215141231631276_6836423545917095122_n 23376268_10215149838726448_2878020114833120999_n