Đóng
41602530_10217802569723065_5386048525744209920_n

Tổng kết quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Mai Được – Xã Đại Thắng – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

41602530_10217802569723065_5386048525744209920_n 41675832_10217802441199852_6304510840859000832_n 41710576_10217802548242528_2585951971575857152_n 41729582_10217802436879744_4052387976913616896_n 41733118_10217802451280104_1499724574567170048_n 41796793_10217802434639688_8996703711879233536_n 41809269_10217802436239728_7206415988328235008_n

Tin tức liên quan