Đóng
95864303_10223223690367693_57286505722281984_o

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2020 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Lê Diệp – Xã Đại Tân95864303_10223223690367693_57286505722281984_o 95923591_10223223691607724_7949985817810698240_o 95979192_10223223690807704_2313066749068574720_o 96357236_10223223691967733_1382744985572474880_o 96389336_10223223690087686_2374138336454377472_o 96821563_10223223688967658_6854804255803441152_o – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan