Đóng
84141918_10222116500808646_6631118798499872768_o

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Nguyễn Thị Mười – Xã Đại Minh84141918_10222116500808646_6631118798499872768_o 84332149_10222116499488613_7855467000808603648_o 84613926_10222116498288583_6897182620803661824_o 75210655_10221320957240554_3938912522886709248_o 75362447_10221320958120576_3213690054958383104_o 76913127_10221320957120551_5038750864529948672_o (1) – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan