Đóng
105027365_10223717842521188_406862880499205184_o

quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình Bà Lê Thị Hạnh – Xã Đại Thạnh105027365_10223717842521188_406862880499205184_o 105499989_10223717841281157_5033407928389837884_o 105702881_10223717842201180_2053624676324936102_o 106142975_10223717841041151_7951391502615976916_o 106279364_10223717841841171_8862056903729397517_o – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan