Đóng
104484251_10223717857641566_8004475526302653301_o

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2020104484251_10223717857641566_8004475526302653301_o 104957584_10223717858681592_3305150678428751988_o 105972252_10223717856961549_2024785494361010302_o 105977336_10223717858201580_6908124137986062596_o 106135550_10223717857241556_5554673109119114375_o 106279368_10223717828400835_1739841991556030073_o đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Phạm Bốn  – Xã Đại Thạnh – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan