Đóng
66358088_10220174562821410_373167030922117120_n

Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà năm 2019 đã trao căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam. Gia đình ông Nguyễn Thế Thanh – Xã Đại Tân66358088_10220174562821410_373167030922117120_n 66655895_10220191844213434_8540321522093391872_o 66759475_10220191845173458_223221579360763904_n 66760565_10220191844813449_1553168673697431552_n 66801293_10220191844293436_5552938782929453056_o 67158059_10220191845253460_710227719190740992_n 83846216_10222117063502713_7396504716793872384_o (1)2 83984838_10222117062702693_7359472757148483584_o – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam.

Số tiền tài trợ xây nhà: 50 triệu đồng

Tình trạng: đã hoàn thành nhà mới

Tin tức liên quan