Trao căn nhà thứ 19 của năm 2020

Gia đình bà Lê Thị Kim Ánh Địa chỉ: xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh TT Huế Hoàn cảnh hộ nghèo chồng mất sớm nuôi hai...

28/04/2021 Ngọc Chiến