Đóng

Dự án

Thông tin về người xin nhà đợt 2 của Gieo Nhà Gặt Nhà. Gia đình này liên hệ vào Quỹ và không biết cách nào nên lấy mẫu viết đơn. Không đúng tên quỹ vì việc ấy cũng không quan trọng. Cần nhất là xác minh đúng hoàn cảnh để giúp đở.

Ông Bà Nguyễn Bình
Xã Đại Hưng – Đại Lộc – Quảng Nam
Tình trạng hộ nghèo, nhà tình thương bị cháy năm 2017. Nuôi con nhỏ và gia đình hộ nghèo
Xin hỗ trợ xây nhà. Hình ảnh do tình nguyện viên gửi.