Đóng
tong-ket-xay-dung-ava

Tổng kết công cuộc xây dựng năm 2017 được 10 ngôi nhà mới, năm 2018 đang tiếp tục triển khai 10 căn nhà tiếp theo(40tr TM+ 10trieu mua bò), cảm ơn anh Ngô Trần Vũ đã phát động kế hoạch đem lại những cơ hội mà 10 gia đình đều tâm sự: “không tin đời mình có nhà gạch để ở” cải thiện đời sống mới cho bà con vùng cách mạng Quang Nam.

tong-ket-xay-dung-(1)

tong-ket-xay-dung-(2)

tong-ket-xay-dung-(3)

tong-ket-xay-dung-(4)

tong-ket-xay-dung-(5)

tong-ket-xay-dung-(6)

tong-ket-xay-dung-(7)

tong-ket-xay-dung-(8)

tong-ket-xay-dung-(9)

tong-ket-xay-dung-(10)

tong-ket-xay-dung-(11)

tong-ket-xay-dung-(12)

tong-ket-xay-dung-(13)

Tin tức liên quan